top of page

แว่นตากันสะเก็ด แว่นตาเชื่อม เครื่องมือช่างที่ควรมีสำหรับปกป้องสายตาการทำงานเชื่อมนั้น มักเป็นงานที่ไม่ได้ทำแค่ในโรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นงานที่พบได้นอกโรงงานที่มาตรฐาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยครอบคลุม เช่น การทำงานเชื่อมโครงสร้างขนาดเล็ก หรืองานเชื่อมภายในอาคารที่ทำการเชื่อมอยู่หน้างาน หรือตามแหล่งก่อสร้าง เช่น การเชื่อมโครงหลังคา การเชื่อมโครงสร้างทั่วๆไปตามที่อยู่อาศัย โดยจะพบเห็นได้ทั่วไปว่าช่างที่ปฏิบัติงานนั้น ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยในการทำงานเท่าไหร่นัก ยังคงสวมใส่เพียงเสื้อผ้า หรือ หวมกธรรมดาที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อป้องกันหรือรักษาความปลอดภัยในการทำงาน

โดยทั่วไปนั้นในการทำงานเชื่อม อุปกรณ์ป้องกันที่ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนั้น คือ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาในขณะปฏิบัติงาน ไม่เพียงแค่งานขนาดใหญ่ หรืองานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่สำหรับงานเชื่อมทุกชนิดผู้ลงมือปฏิบัติงาน ควรมี แว่นตากันสะเก็ด แว่นตาดำ หรือแว่นตาเชื่อม ที่เหมาะสมตามลักษณะของงานที่ทำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการทำงานได้ เนื่องจากเป็นงานที่มีความเสี่ยง ทั้ง เศษโลหะจากชิ้นงาน เศษละอองจากการเชื่อม รวมถึงแสงที่เกิดจากงานเชื่อมที่อาจทำร้ายดวงตาได้

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุ สารเคมีกระเด็นเข้าตา ใบหน้า หรือป้องกันรังสีที่จะทำลายดวงตา ซึ่งจะสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

1. แว่นตานิรภัย (Protective spectacles or Glasses) มี 2 แบบ คือ


  • แบบไม่มีกระบังข้าง เหมาะสำหรับใช้งานที่มีเศษโลหะ หรือวัตถุกระเด็นมาเฉพาะทางด้านหน้า


  • แบบมีกระบังข้าง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีเศษโลหะ หรือวัตถุกระเด็นข้าง เลนส์ที่ใช้ทำแว่นตานิรภัยต้องได้มาตรฐานการทดสอบความต้านทานแรงกระแทก โดยแว่นชนิดนี้จะมีกระบังด้านข้างของแว่นตาทั้งซ้ายและขวาเพื่อป้องกันวัตถุต่างๆ ที่กระเด็นจากทิศทางด้านข้าง2. แว่นครอบตา (Goggles) เป็นอุปกรณ์ป้องกันตา ที่ปิดครอบตาไว้มีหลายชนิด ได้แก่  • แว่นครอบตาป้องกันวัตถุกระแทก เหมาะสำหรับงานสะกัด งานเจียระไน ที่อาจะจะก่อให้เกิดเศษหรือสะเก็ดจากชิ้นงานที่อาจะกระเด็นเข้าดวงตาได้


  • แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี โดยเลนส์ของเเว่นชนิดนี้จะมีคุณสมบัติช่วยต้านทานต่อแรงกระแทกและสารเคมีได้


  • แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมป้องกันแสงจ้า รังสี ความร้อน และสะเก็ดไฟจากงานเชื่อโลหะหรือตัดโลหะ แว่นตาชนิดนี้จะสามารถป้องกันแสงและอันตรายจากประกายไฟในทุกงานเชื่อม โดยลักษณะของแว่นตาประเภทนี้จะมีความกว้างและโค้งแนบกับใบหน้าได้ดีกว่าแบบทั่วไป

3.แว่นตาดำและแว่นตาเชื่อม(Welding goggles) เหมาะสำหรับงานเชื่อม ป้องกันควันเชื่อม ฝุ่นละออง และความร้อนในงานเชื่อม ทำให้การทำงานสะดวก มองงานสบายตา ใช้ได้กับงานเชื่อมทุกประเภท เป็นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา สวมใส่เพื่อป้องกันการกระเด็นของโลหะ ความร้อน แสงจ้าและรังสีจากการเชื่อม


การดูแลรักษาแว่นตากันสะเก็ด แว่นตาดำ แว่นตาเชื่อม


1. ควรทำความสะอาดแว่นตาก่อนและหลังใช้งานอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการมองเห็นที่ชัดเจน ขณะทำงาน 2. หลีกเลี่ยงการเช็ดหรือถูแรงๆ ในบริเวณเลนส์ เพราะอาจจะส่งผลให้เลนส์เกิดความชำรุด หรือเสียหาย และอาจเกิดอุบัติเหตุขณะใช้งานได้ 3. เก็บในที่ที่มีอากาศแห้งและสะอาด ควรใส่กล่องของแว่น เพื่อลดการกระแทกกับอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ 4. หากเกิดชำรุดหรือมีความเสียหาย เราควรจะเปลี่ยนแว่นตาใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

11 views0 comments

Comments


bottom of page