top of page

ไขควงเช็คไฟ ของชิ้นเล็ก แต่ประโยชน์ใหญ่มากสำหรับ ไขควงวัดไฟ หรืออีกชื่อ ไขควงลองไฟ ก็คืออุปกรณ์ที่ใว้ใช้สำหรับทดสอบแรงดันของไฟตามช่องปลั้กหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน และด้วยเหตุที่สามารถใช้ตรวจวัดการรั่วไฟลของไฟตามอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ไขควงวัดไฟตัวนี้ ถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีใว้ติดบ้านเป็นอย่างมาก เพราะทั้งช่วยเซฟชิวิต และ ทรัพย์สิน ของทุกคนในบ้านที่ถือว่ามีค่าอย่างประเมินไม่ได้ วันนี้อินดี้เลยอยากพามารุ้จักกับการทำงานของไขควงวัดไฟกันครับ

ไขควงลองไฟหรือไขควงวัดไฟใช้งานอย่างไร?เมื่อต้องการทดสอบแรงดันไฟฟ้าโดยไขควงวัดไฟ ให้จับบริเวณด้ามของไขควงที่เป็นแก้วหรือพลาสติก โดยระวังไม่ให้มือสัมผัสโดนส่วนปลายของไขควงเช็คไฟเด็ดขาด จากนั้นนำปลายไขควงเช็คไฟไปแตะที่ตัวนำ เต้ารับไฟฟ้า สายไฟ หรือบนโลหะที่ต้องการทดสอบ แล้วจึงใช้นิ้วหนึ่งแตะที่ปุ่มกดโลหะบริเวณก้นด้ามจับ หากหลอดนีออนในด้ามไขควงวัดไฟสว่างขึ้น แปลว่าบริเวณที่ทดสอบนั้นมีกระแสไฟฟ้า เป็นเส้นไลน์ หรือมีไฟฟ้ารั่วในระบบนั่นเองเมื่อใช้ไขควงลองไฟหรือไขควงวัดไฟต้องระวังอะไรบ้าง?1. ควรเลือกไขควงวัดไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับชนิดของไฟฟ้า โดยไฟฟ้ากระแสตรง DC คือไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ หรือไฟฟ้ากระแสสลับ AC จะใช้กับไฟที่มาจากการไฟฟ้า


2. การจับไขควงวัดไฟ ต้องระวังไม่ไปแตะบริเวณปลายไขควงส่วนที่เปลือยเด็ดขาด ควรใช้ไขควงวัดไฟที่ด้ามจับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หุ้มด้วยฉนวนที่ไม่นำไฟฟ้าอย่างแก้ว หรือพลาสติก และอาจใช้เทปพันสายไฟพันให้รอบเพื่อช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังเพียงพอด้วย


3. ทุกครั้งที่ใช้งานควรมีการป้องกัน และใช้ความระมัดระวัง เช่น ตัวไขควงวัดไฟอาจชำรุดหรือมีการลัดวงจรภายในได้ การใช้งานจึงต้องแตะพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ ควรมีอุปกรณ์ในการเซฟ เช่นแว่นตากันสะเก็ด หรือการสวมถุงมือที่สามารถป้องกันไฟดูดได้


4. ระมัดระวังไม่ให้ไขควงวัดไฟไปแตะโดนส่วนอื่นที่เป็นขั้วไฟฟ้าคนละขั้ว เช่นในพื้นที่แคบๆ หรือ กล่องไฟฟ้า การแตะโดนขั้วไฟต่างเฟส หรือขั้วมีไฟแตะกับขั้วดิน จะทำให้เกิดการลัดวงจรและมีประกายไฟพุ่งออกมาใส่ผู้ใช้งานจนอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรง


5.ไม่ควรเชคไฟด้วยตนเองหากพบกับบริเวณที่สายไปเปิดเปลือย หรือแผงไฟมีลักษณะไฟรั่ว เช่น บริเวณแผงสวิตช์ หรือเต้ารับที่เปิดฝาออก ต้องใช้ช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะทางเป็นผู้ดำเนินการวัดไฟให้เท่านั้น


6. ตรวจสอบสภาพของไขควงก่อนการใช้งาน หากไม่ด้ใช้งานนานๆหลอดนีออน หรือตัวต้านทานภายในอาจชำรุด ใช้การไม่ได้ เราควรทดสอบก่อนการใช้งานจริง โดยทดสอบกับส่วนที่รู้ว่ามีไฟแน่นอนเสียก่อน เช่น การแตะปลายไขควงเช็คไฟเข้าไปในรูเต้ารับผนัง เพื่อทดสอบว่าไขควงยังใช้งานได้หรือไม่นั่นเองค่ะ


สำหรับการใช้งาน ควรใช้งานด้วยความระมัดระวังนะคะ และมีการป้องกัน หากเกิดอันตรายใว้เสมอ และกรณีหากเกิดอันตราย ควรมีคนอื่นอยู่ด้วยขณะกำลังวัดไฟ หรือทดสอบการใช้งานด้วยนะคะ


1,850 views0 comments

Comments


bottom of page