top of page

ประโยชน์ของแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านโซลาเซลล์ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด เนื่องจากการทำงานของโซลาเซลล์นั้นเป็นการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า ด้วยแสงอาทิตย์ที่เราสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีจำกัดเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์นั้นมีอยู่ให้เราใช้งานได้ตลอด ดังนั้นโซลาเซลล์จึงมีข้อดีที่ว่าสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีจำกัด โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ จะเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถนำไปเก็บในแบตเตอร์รี่ เพื่อนำมาใช้ในภายหลังได้อีกด้วย

การใช้โซลาร์เซลล์ หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของเรา มีมานานหลายปีแล้ว แต่ถ้าเรียกได้ว่าเป็นที่นิยม และใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ที่เริ่มแพร่หลายนั้นน่าจะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยอัตราการใช้งานนั้นเติบโตขึ้นมากกว่า 300% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยืนยันได้เลยว่า การติดตั้งโซล่านั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการติดแผงโซลาร์เซลล์นั้นค่อนข้างคุ้มค่าโดยจะแบ่งเป็น ประเภท ดังนี้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เอง
เป็นการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาติการไฟฟ้าในการติดตั้ง โดยหลักการจะคล้ายกับการติดตั้งเพื่อขายไฟเฟ้า เพียงแต่กระแสไฟฟ้าที่ได้นั้น จะนำมาใช้ภายในบ้านเท่านั้น การติดตั้งเพื่อใช้ไฟเองในบ้านสามารถแบ่งออกได้หลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยที่จะพบได้ง่ายคือ การติดตั้งเพื่อจุดประสงค์ดังนี้ 1. การติดตั้งเพื่อลดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน โดยให้แผงโซล่าร์ช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าไปในบ้านในตอนกลางวัน(ตอนที่มีแดด)

2. ต้องการใช้ไฟฟ้าในตอนที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น ไฟดับ ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นต้องมี แบตเตอรี่ เป็นตัวช่วยกักเก็บพลังงานจากโซลาร์เซลล์ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนเวลาไฟดับ 3. ต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้ไฟจากการไฟฟ้า เช่น ไฟถนน ไฟริมรั้ว กล้องวงจรปิดนอกตัวอาคาร หรือปั้มน้ำที่อยู่นอกบ้าน
การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้า

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยมีจุดประสงค์คือการขาย โดยการแปลงสภาพหลังคาบ้าน ไปเป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก และขายคืนไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเลย ซึ่งจะแตกต่างจากการนำมาใช้ภายในบ้านนั่นเอง โดยหากหลายคนสงสัยว่า จะขายไฟฟ้าคืนให้แก่การไฟฟ้าได้อย่างไรนั้น คำตอบก็คือ จะตั้งมี มิเตอร์ขายไฟ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว โดยมิเตอร์ตัวนี้จะทำงาน โดยการรับกระแสไฟ และขายตรงต่อให้กับการไฟฟ้า โดยสรุป ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ จะต้องมีมิเตอร์ 2ตัว นั่นก็คือ มิเตอร์ขายไฟ และ มิเตอร์ซื้อไฟ การขายไฟให้การไฟฟ้า โดยการติดแผงโซล่าร์ นั้น มีสองหน่วยงานที่รับซื้อ คือ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สำหรับคนอยู่ต่างจังหวัด (2) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) สำหรับในกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับคนที่สนใจติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับขายให้กับการไฟฟ้า ก็อย่าลืมเผื่อเวลาทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยราชการก่อนการติดตั้ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนติดตั้งใว้ด้วยค่ะ และสำหรับคนที่ไม่มีเวลา หรือไม่อยากดำเนินการเอง ปัจจุบันก็มีบริษัทเอกชนหลายๆที่ที่รับทำ One Stop Service โดยมีทั้งบริการติดตั้ง ดูแล ยังขอใบอนุญาตให้ด้วยค่ะ


สำหรับขั้นตอนการยื่นขออณุญาติมีดังนี้ค่ะ

  1. ยื่นขออนุญาตสำนักงานเขต เพื่อขออนุญาตปรับปรุงอาคารในการติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยจะต้องมีแบบคำนวณโครงสร้างของวิศวกรโยธาแนบมาด้วย

  2. ยื่นการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต้องมีแบบ Single Line Diagram ที่เซ็นรับรองด้วยวิศวกรไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง Zero Export ป้องกันการไหลย้อนกลับไปที่มิเตอร์

  3. ยื่นกรมกำกับพลังงาน เพื่อขออนุญาตใช้โซล่าเซลล์อย่างเป็นทางการ0 views0 comments

Comments


bottom of page