top of page

แม่เหล็กจับฉาก ตัวช่วยสำคัญของช่างเหล็ก

แม่เหล็กจับฉากคืออะไร?

แม่เหล็กจับฉากเป็นเครื่องมือช่วยให้ช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีความชำนาญมากนักสามารถทำงานได้ง่าย เหมือนกับช่างมืออาชีพใช้เซ็ตอัพติดตั้งชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตกับมุมที่ใช้ประจำ เช่น 45 องศา 90 องศาและ 135 องศา โดยใช้แม่เหล็กจับฉากดูดติดชิ้นงานและขยับให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการก่อนทำการเชื่อม การใช้แม่เหล็กจับฉากจะทำให้ชิ้นงานมีความเที่ยงตรง และทำงานได้ง่าย สามารถใช้ได้ทั้งงานเหล็ก งานเชื่อมโลหะเมื่อต้องการเข้ามุมฉากต่างๆแม่เหล็กจับฉาก มี 3 ขนาด คือ

1. M3 แม่เหล็กจับฉาก 3 นิ้ว สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 11.36 กก. (25lb)
2. M4 แม่เหล็กจับฉาก 4 นิ้ว สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 22.70 กก. (50lb)
3. M5 แม่เหล็กจับฉาก 5 นิ้ว สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 34 กก. (75lb)

คุณสมบัติของแม่เหล็กจับฉาก เหล็กจับฉาก


1. ช่วยในการทำงานติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการฉาก 90 องศา มุม 45 องศา และ 135 องศา

2. ทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้แม่เหล็กดูดติดชิ้นงาน และขยับให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการก่อนทำการเชื่อม

3. ง่ายต่อการทำงาน เหมาะกับช่างมือใหม่หรือช่างที่ทำงานคนเดียว

4. สามารถใช้ในงานไม้ งานเหล็ก งานขีดวัดระยะชิ้นงานทรงกลม งานเชื่อมโลหะ เมื่อต้องการเข้ามุมฉากต่างๆ

5. สามารถใช้ในงานเหล็ก กล่องสี่เหลี่ยม ได้หลายขนาด

65 views0 comments

Comentarios


bottom of page